LIETUVOS NACIONALINĖ
VYNDARIŲ ASOCIACIJA

TIKSLAI IR VERTYBĖS

Asociacijos tikslas – puoselėti Lietuvos tautinio, kulinarinio paveldo amatą vyndarystę, jos kultūrą bei tradicijas. Dalintis patirtimi, aktyviai dalyvauti ruošiant teisės aktus, padedančius smulkiesiems vyndariams.

Mes rengiame vyndarių sąskrydžius, šventes, degustacijas, kuriose dalijamės patirtimi, organizuojame keliones į kitų kraštų vynines. Dalyvaujame vynų čempionatuose tiek Lietuvoje, tiek ir už jos ribų. Asociacijos nariai turi galimybę įsigyti vyndarystės prekių su nuolaida bei konsultacijas vyndarystės klausimais.

Neskirstome vyndarių į mėgėjus ir profesionalus, čia visi lygūs ir vienodai gerbiami. Manome, kad niekas negimė žinodamas vyndarystės paslapčių, jų mokėmės vieni iš kitų. Tikime Lietuvos vyndarystės ateitimi ir manome, kad tik teisinga ir sąžininga konkurencija gali tobulinti mūsų gaminamus vynus.

Mūsų asociacijoje laukiami visi vyndariai mėgėjai ar profesionalai, kuriems artima vyno kultūra ir tradicijos. Kviečiami ir midaus bei sidro gamintojai, nes midus ir sidras neatsiejamas nuo vyndarystės.